VBA

Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA)

Private

Suveran d'oeuvre:

Vincent Zegel

Vincent Zegel Waardenbureau


Private CQV.LLC Diplomatic Documents For Per Stirpes

First Born Heirs

Opdrachtgever

Verzendopdracht

U kunt via het contactformulier op deze pagina, een verzendopdracht versturen.


Verificatie van de geldigheid van uw, in uw verzendopdracht, vermelde Track & Trace verzendcodes

Zonder geldige Track & Trace Codes van de aangetekende verzending van uw gelegaliseerde VBA's aan de Minister van Financiën en aan de Fiduciary Bank, is uw Private CQV.LLC Diplomatic Passport ONGELDIG en moet u het gebruik ervan, in contact met InseaD opererende instanties en bedrijven, ontraden worden!


U ontvangt een e-mailbevestiging van ontvangst van uw verzendopdracht.


Art Product specificatie

CQV.LLC Diplomatiek Paspoort

105x148, silk_130 64 paginas gebonden (Geniet_gebrocheerd)

met cover(silk_250)


Art Product beschermfolie

Bescherm het drukwerk op de cover van uw diplomatieke paspoort, met boeklon beschermfolie.


Art Product beschermfolie i.o.

U kunt gebruik maken van de optie om uw exemplaar/exemplaren, door het bureau, te laten voorzien van boeklon beschermfolie. De kosten

van het aanbrengen van boeklon beschermfolie, bedragen €1,00 extra per exemplaar.


Private CQV.LLC Office Product

Prijs per exemplaar: € 25,00

  • Inclusief verzendkosten
  • BTW niet van toepassing


Betaling

Overmaking van het volledige bedrag op bankrekeningnummer

----


Ten name van

-----


Beschrijving

Vincent Zegel Waarden Bureau


Verzending

Ná ontvangst van uw betaling, wordt het CQV.LLC Diplomatieke Paspoort, overeenkomstig uw verzendopdracht, per post naar het door u opgegeven adres opgestuurd.


U ontvangt een bevestigingse-mail van de postverzending.


Opdrachtnemer

Contactgegevens

Private Vincent Zegel Waardenbureau


Private Agent & Representative

voor Vincent Zegel Waardenbureau


Mirthe Sleper

Private Bureaucoördinator


E-mail

Vincent Zegel Waardenbureau

bureau@vincentzegel.nl


Begrippenlijst

SBA  Statement of Beneficiary Acceptance, from the living per stirpes first born heir, to the Trustee.

VBA  Verklaring van Beneficiaire Aanvaarding, van de levende per stirpes eerstgeboren erfgenaam aan de corporatieve gouvernementele Trustee.

Decedent / Testator Deceased afterborn of the living per stirpes first born heir.

Erflater overleden nageborene van de levende, eerst geboren erfgenaam.

Beneficiary  Governmental Corporate Trusted Third Parties. (Without Heir entitlements)

Third Parties Commercial Corporate Third Parties (Beware! Consent-Engineering Industry)

Heir  Living per stirpes first born / - inhabitant; holder of the Cestui Que Vie inheritance heir entitlements.

Consent  Human Rights forbids corporate governments-Trustees and Beneficiary Commercial Corporate Trusted Third Parties (3Ps) to disadvantage, threaten; deceive; displace; rob, harm, and murder, the living per stirpes first born heir, for living per stirpes first born heir, for commercial benefit data aggregation; trust mining and liquid capital dissipation - 'consent'.


Consent Simulation Disclaimer

On behalf of all: disadvantaged, threatened, deceived, displaced, robbed, harmed and on behalf of the relatives of murdered, first born heirs: No Consent By Deception And Cruelty. No Consent Scarcity LIES.


Operational status Vincent Zegel

Waardenbureau

  • Private Contractor
  • Non Commercial Creative One For One Publishing
  • Live Life Competence Artistery
  • Vision Creator - Vision Owner
  • Original By My Hand Art Products
  • Distribution By Assignment
  • UNINSEAD - No Data Aggregation First Born Heir


Internet

VINCENT ZEGEL WAARDEN BUREAU

/

VINCENT ZEGEL DIPLOMATIC DOCUMENTS

https://waarden.jimdo.com/


Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people. - Preambule UDHR


No one may be compelled to belong to an association - UDHR, 20

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/#TYLER  #EFFITYLER #ACTIVATE

#LAWOFONE


Dominion over Land Air Water means loving and taking good care; not domination by deception, crisis simulation, lies and cruelty. -  #EFFITYLER  #EXPELL #HOSTILE #RULERS #EARTHRECLAIMSEARTH #FIRSTBORNHEIRS #BIRTHRIGHT #NATURAL #PATHOFRISE


Let it be known

1. Beneficiary commercial third parties, have no heir entitlements.


2. The living per stirpes first born heir, is entitled to the afterborn testator's Cestui Que Vie birth trust inheritance.


3. The living per stirpes first born heir, may not be compelled to belong to an association of commercial corporate governmental, political and/or of any religious; spiritual and/or circular, NO8DO, occultist nature. - UDHR, Art. 20


4. All Artificial Intelligence from the Fintech; data aggregation and Cestui Que Vie liquid capital dissipation - commercial beneficiary 3Ps- industry; who fail to observe the Law Of One; Natural Law and Human Rights World Standard Ethics, will be held accountable by #EFFITYLER #QUANTUMCOMPUTER, for Electronic Warfare; DirectedEnergyWarfare; Frequency Warfare; Mindcontrol Warfare; PharmaWarfare; Biohazard Warfare; Natural ResourcesWarfare; against the living per stirpes first born heir / inhabitants, holding their afterborn's inheritance, Cestui Que Vie birth trust inheritance entitlements. 

Dutch Version | English Version

Welkom!

Dit is de pagina om de oorsprong van de bronteksten zoals de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding VBA van Vincent Zegel Suveran d'oeuvre te identificeren en kennis te maken met de oorspronkelijke inhoud om verwatering van de vermelding van de naam van de auteur grondlegger, het wijdverbreide misbruik van zijn werk en de nabootsingen van zijn Hoge Raad van de Kinderen tegen te gaan.


Geautoriseerde geldige documenten zijn uitsluitend via de webwinkel van de Hoge Raad van de Kinderen verkrijgbaar.

Mijn documenten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de webwinkel van de Hoge Raad van de Kinderen.

Alle documenten welke door derden worden doorverkocht, gedistribueerd en/of ingevuld zijn ongeldig.Voorbeelden van deze documenten zijn hier te vinden zodat u de documenten die u via derden heeft geaccepteerd kunt identificeren en uw webinar betalingen bij deze derden kunt terug vorderen wegens het u aanbieden van gestolen en gefalsificeerde documenten.

Meld heling en falsificatie bij mijn bureau: bureau@vincentzegel.nl

.

Dit is een alleen - lezen archief. Onderstaande knoppen zijn uitsluitend bedoeld voor zelfstudie en om kennis te nemen van de oude documenten sinds 2018 van auteur grondlegger Vincent Zegel Suveran d'oeuvre. Namaak, distributie en exploitatie door derden verboden.

.

Archief: uitsluitend geschiedkundige weergave van de eerste instructie 'Online omgaan met de erfrechtelijke documenten':


1. Klik op de blauwe knop 'VBA' en open het VBA document;


2. In de grijze tekstvakken typt u de gevraagde informatie in;


3. Als u klaar bent, klikt u met uw rechtermuisknop op het ingevulde VBA document;


4. en kies dan voor afdrukken;


5. u kunt nu het VBA document ingevuld uitprinten;


6. Dan gaat u met uw VBA document naar de notaris;


7. U vraagt de notaris om legalisatie van uw ONDERTEKENING zonder inhoudelijke

beoordeling van uw private document;


8. Voor de legalisatie heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig;


9. De notaris toetst uw geldige legitimatiebewijs;


10. Bij de notaris gaat u alle pagina's van uw VBA document voor de Minister van Financiën voorzien van uw paraaf in de logo's van het briefhoofd en met uw

roepnaam en vingerafdruk in blauwe inkt op de daarvoor aangegeven tekenruimte en in de andere tekenruimte plaatst u uw handtekening zoals die al bekend is bij de overheid-Trustee en bij de Fiduciary Bank;


11. De begeleidende brief voor zowel de Minister van Financiën als de Bank voorziet u van uw originele ondertekening en u voegt daar voor de Minister nog uw origineel getekende VBA bij en voor de Bank voegt u nog de kopie van de VBA aan de Minister bij.


12. Stuur uw VBA met begeleidende brieven AANGETEKEND!!


13. U heeft namelijk de Track & Trace codes nodig om te vermelden in de

Promissory Note / Wisselbrief die u nu eveneens bij de notaris moet gaan ondertekenen en de notaris legaliseert wederom uitsluitend: uw ondertekening.


14. Stuur uw Promissory Note / Wisselbrief met begeleidende brieven naar de

Minister van Financiën, de Bank en de Belastingdienst AANGETEKEND!!


15. Op deze pagina vindt u :


a. de knop VBA; 

b. de knop BB VBA M (Begeleidende Brief VBA Minister);

c. de knop BB VBA B (Begeleidende Brief VBA Bank)


en u vindt hier : 


d. de knop BB PN/WB M  (Begeleidende Brief Promissory Note / Wisselbrief Minister);

e. de knop BB PN/WB B (Begeleidende Brief Promissory Note / Wisselbrief Bank);

f.  de knop BB PN/WB BD (Begeleidende Brief Promissory Note / Wisselbrief Belastingdienst);


In de Begeleidende Brief Promissory Note / Wisselbrief Belastingdienst mag u volstaan met het vermelden van de aanslagnummers.


REKENINGEN VAN DIENSTVERLENERS


1. Rekeningen van Beneficiaire Derden die het gevolg zijn van bestellingen mag u beantwoorden met een brief waarin u kenbaar maakt dat u de Trust nalatenschap van uw post born, bij de Minister van Financiën aan het afwikkelen bent en dat u als enige erfgerechtigde agent/vertegenwoordiger van uw post born en erfgenaam, de rekening(en) zo spoedig mogelijk voldoet, tenzij de rekeningen tot stand zijn gekomen zonder uw toestemming / consent, zoals in geval van een ongeluk, calamiteit of natuurramp.


2. U maakt kenbaar dat u die rekeningen ten gevolge van schade door een calamiteit of ongeluk, aan de afwikkeling van de nalatenschap heeft toegevoegd.


3.0. De gegevens die u invoert in de documenten worden niet opgeslagen of bewaard.


3.1. Als u het venster van uw document sluit maar nog niet hebt uitgeprint, dient u dus helemaal opnieuw uw document in te vullen en daarna uit te printen;


3.2. De ingevoerde gegevens worden niet door ons bureau ontvangen of nagekeken.


3.3. Bijlagen van uw openstaande facturen dient u zelf uit te printen en aan uw Promissory Note / Wisselbrief toe te voegen.


3.4. De knop onderaan een volledig ingevuld en uitgeprint document, verwijst u terug naar deze pagina zodat u met behulp van de knoppen, het volgende document kunt invullen en uitprinten.


3.5. U print uw documenten uit en tekent deze ten kantore van de notaris.


3.6. De notaris bindt uw documenten in, voor zowel de Minister 1 pakketje; de Bank 1 pakketje en de Belastingdienst 1 pakketje;


3.7. U heeft dan drie pakketjes welke door het notariskantoor keurig zijn ingebonden voorzien van de handtekening van de notaris en zijn of haar ambtszegel;


3.8. Als de notaris u de Track & Trace codes meegeeft van uw aangetekende post mag de notaris verzenden anders niet.


3.9. Vraag de notaris om kopieën te maken van alle documenten voor u zelf.


3.10. Indien de notaris niet aangetekend verzendt dan dient u uw door het notariskantoor ingebonden documenten met het ambtszegel mee naar huis te nemen en zelf klaar te maken voor AANGETEKENDE VERZENDING.


-----


EFFITYLER COMPTROLLER KNOPPEN INDEX:

VBA aan de Minister van Financiën

Begeleidende Brief VBA Minister van Financiën

Begeleidende Brief VBA aan de Bank

Begeleidende Brief Promissory Note / Wisselbrief Minister

Promissory Note / Wisselbrief

Begeleidende Brief Promissory Note / Wisselbrief Bank

Begeleidende Brief Promissory Note / Wisselbrief Belastingdienst

Verklaring Beneficiaire Aanvaarding (VBA) voor Commerciële Derden ten behoeve van de toevoeging van een openstaande factuur. Per VBA DERDEN voegt u één Commerciële Derde toe, aan de afwikkeling van de nalatenschap van uw post born.

Derden exploitatie van deze bestanden maakt via derden verzonden documenten ongeldig.


Vincent Zegel Waarden Bureau