Over

Vincent Zegel Waarden Bureau

Over Vincent Zegel

Documenten  brieven  concepten

Vragen naar de bekende weg, dat is de waarheid. Bewandel de weg die leidt naar het erkennen van de waarheid.

Waarden Bureau

Auteursrechten

Recht op de vruchten 


Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Vincent Zegel

Suveran d'oeuvre


Vincent Zegel is auteur grondlegger. Vervaardiger van documenten brieven en concepten voor wie zich niet gehoord voelt, genegeerd, om de tuin geleid, van het kastje naar de muur gestuurd en in waardigheid en rechten aangetast. Op uw verzoek ontvangt u verklarende documenten die u uitsluitend individueel in privaat mag gebruiken. De auteursrechtelijk beschermde CQV LLC Documenten zijn via de webwinkel van de Hoge Raad van de Kinderen te bestellen.


Auteursrechten

Recht op de bescherming

van belangen


Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiƫle belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

BEN IK TE MIN ?

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.


#ARTIKEL27-UVRM