Over

Vincent Zegel Waarden Bureau

Over Vincent Zegel

Documenten  brieven  concepten

Vragen naar de bekende weg, dat is de waarheid. Bewandel de weg die leidt naar het erkennen van de waarheid.

Waarden Bureau

Concepten

Communicatie


Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Vincent Zegel

Tekstschrijver


Vincent Zegel is Pro Deo schrijver vóór en namens U. Vervaardiger van documenten brieven en concepten voor wie zich niet gehoord voelt, genegeerd, om de tuin geleid, van het kastje naar de muur gestuurd en in waardigheid en rechten aangetast. Op uw verzoek ontvangt u verklarende documenten die u vrij mag gebruiken.


Auteursrechten

Beeldrecht


Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

BEN IK TE MIN ?

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.


#ARTIKEL27-UVRM

WAARDEN BUREAU

Social

On You rest the seal of the natural, bio-organic Loving Earth Peace covenant: mankind in the spirit of brotherhood is One. Living per stirpes first born heir - Law Of One. Videre vincere est. Seeing is overcoming.

-

Vincent Zegel Waarden Bureau, Values Agency

Andrea Quaratesi (1512-1585) belonged to a bankers' family in Florence, Italy during the High Renaissance. This beautiful drawn portrait by Michelangelo is a metaphor for our work because it exudes both youth and seriousness. Quaratesi liked to draw and he even got lessons from Michelangelo who practically never taught. His portrait inspires us to address issues in a sincere, original and creative manner.

Vincent Zegel Waarden Bureau