Home

Vincent Zegel Waarden Bureau

Universele waarden

Rechten van de Mens - Sta op in uw rechtVanwege de huidige Corona - racketeering door de corporate-politieke derde partijen, aan wie u nimmer tot corporate-politieke onderhorigheid te verplichten bent! - zijn de actuele documenten die thans meeste prioriteit hebben, te vinden op de website van de Hoge Raad van de Kinderen.

Wie, beter dan u zelf, kent uw kwestie ? Een aan u toegeschreven kwestie of probleem, wil niet zeggen dat u ook de eigenaar bent van een kwestie. U wilt nu naar de rechter omdat u overtuigd bent dat u de rechter achter u kunt krijgen. De rechter is echter onpartijdig. Wend u daarom tot degene die u een kwestie toeschreef. Documenten en correspondentie e-mailt u ons, door privacygevoelige informatie onleesbaar te maken. Wij leveren maatwerk in verklarende documenten die u onder uw eigen naam vrij mag gebruiken. Wij werken voor de waarden. Pro Deo. - Maak nooit bezwaar. Verklaar.


Documenten | Wij onderschrijven ú in uw rechten

Vrij en gelijk

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Aanspraak

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of status.Mens zijn

Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Uw recht

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.