Over

Vincent Zegel Waarden Bureau

Over Vincent Zegel

Documenten brieven concepten

Vragen naar de bekende weg, dat is de waarheid. Bewandel de weg die leidt naar het erkennen van de waarheid.

Waarden Bureau

Concepten

Communicatie

 

Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Vincent Zegel

Tekstschrijver

 

Vincent Zegel is Pro Deo schrijver vóór en namens U. Vervaardiger van documenten brieven en concepten voor wie zich niet gehoord voelt, genegeerd, om de tuin geleid, van het kastje naar de muur gestuurd en in waardigheid en rechten aangetast. Op uw verzoek ontvangt u verklarende documenten die u vrij mag gebruiken.

 

Auteursrechten

Beeldrecht

 

Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

BEN IK TE MIN ?

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

 

#ARTIKEL27-UVRM

WAARDEN BUREAU

Social

Op U rust het zegel van het verbond: de mensheid in de geest van broederschap, is Eén. Mens sta op in uw recht. Videre vincere est. Zien is overwinnen.

-

Vincent Zegel Waarden Bureau

Andrea Quaratesi (1512-1585) behoorde tijdens de Hoog Renaissance tot een bankiers familie in Florence, Italië. Dit mooie getekende portret door Michelangelo is een metafoor voor ons werk omdat het zowel jeugd als ernst uitstraalt. Quaratesi tekende graag en hij kreeg zelfs les van Michelangelo die vrijwel nooit les gaf. Zijn portret inspireert ons om kwesties orde scheppend, origineel en creatief tegemoet te treden.

Vincent Zegel Waarden Bureau